baNNerwalk - to widać. Producent odzieży reklamowej. W ofercie: Odzież reklamowa, odzież promocyjna, odzież firmowa, odzież korporacyjna. Projektowanie, produkcja, import, zdobienie i znakowanie. T-shirty, koszulki polo, bluzy, polary, czapki.
UMOWA JEDNORAZOWEJ DOSTAWY


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „XOR”, Małgorzata Próchniewicz z siedzibą w miejscowości Żelków Kolonia przy ulicy Widok 17A, 08-110 Siedlce

1.

Jeśli udostępniają Państwo dane osobowe to będą one przetwarzane wyłącznie:
1.1. w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne - na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
1.2. w celach marketingu bezpośredniego i realizacji kontaktów biznesowych oraz handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
1.3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, z zakresu rachunkowości i prawa pracy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
1.4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

2.

Państwa dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa (okresy te obejmują między innymi okresy przedawnienia roszczeń, okresy postępowań przed organami krajowymi i międzynarodowymi itp.)

3.

Dane Państwa mogą być przekazywane pracownikom, kontrahentom, klientom i innym spółkom powiązanym z Administratorem, a w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy oraz organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. W związku z tym Państwa dane mogą być przetwarzane również poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.

Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

6.

W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie dobrowolności ich podania wystarczy zgłosić nam chęć wypisania się ("bycia zapomnianym"), żeby Państwa dane zostały trwale usunięte z naszej bazy.

7.

Oświadczamy, że wszystkie dane osobowe są bezpieczne i nie są przekazywane innym podmiotom w celach innych niż wymienione w pkt. 3.

8.

Informujemy, że nie prowadzimy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowania).

9.

Wszelką korespondencję związaną z danymi osobowymi prosimy kierować na adres e-mail: xor@xor.biz.pl